Python (ČVUT – ZS 2019/2020)
Jiří tečka Znamenáček plus BIPYT zavináč gmail tečka com

Na tento předmět (BI-PYT) volně navazuje předmět MI-PYT zaměřený na praktické aplikace Python'u, jako jsou webové aplikace, testování, dokumentace a distribuce modulů, zpracování dat, tvorba GUI, matematické a jiné náročné výpočty.

Pomůcky

Python 3.x
~ přehled Python'u 3.x
~ tahák pro Python 3.x
~ základní programové konstrukce pro Python 3.x

IDEs
~ PyCharm – pythoní IDE v Javě (multiplatformní)
~ Jupyter – webový notebook
~ DreamPie – pythoní shell s víceřádkovou historií
~ PyScripter – pythoní IDE s integrovaným debugerem (pro Windows)

Další nástroje
~ kiki-re – vizualizátor regexpů
~ Git – DVCS
~ Mercurial (hg) – DVCS

Příklady (řešené)

 1. ~ rozcvička
  ~ typy – čísla
  ~ typy – řetězce
 2. ~ typy – seznamy
  ~ funkce
 3. ~ typy – slovníky
  ~ typy – množiny
  ~ výjimky

Přednášky

 1. úvodní slovo
  Python prakticky:
       ~ jak pracovat s vícero Python'y na jednom systému
       ~ virtuální prostředí: úvod & modul venv
       ~ balíčky prakticky: pip a wheel
       ~ externí nejen balíčkovací systém Conda:
  1. Conda – Víc než Python?
  2. základy práce s Condou (připravil Jiří Novotný)
  typy:
       ~ čísla
       ~ řetězce
 2. typy:
       ~ seznamy (& číselná typovaná pole array)
       ~ n-tice (tuples)
  základy řazení
  funkce:
       ~ základy
 3. typy:
       ~ slovníky (& slovníky s výchozími hodnotami collections.defaultdict)
       ~ množiny a „zmražené“ množiny
  funkce:
       ~ argumenty / parametry (důležité!)
       ~ viditelnost proměnných
       ~ funkce jako „first-class citizen
  zpracování chyb – výjimky

Přednášky PLUS