Webové aplikace (VŠCHT – ZS 2019/2020)
Jiří tečka Znamenáček plus IP zavináč gmail tečka com

Pomůcky

Nástroje
~ Blábot (generátor pseudočeského textu)
~ Libxml2 včetně xmllint (univerzální XML-validátor)
~ XPath vizualizer

Pomůcky
~ test formulářů pro Python 3.x

K připomenutí
~ základy Mercurial'u
~ základy Git'u

Příklady

 1. návrh XML pro jídelní lístek (úlohy 1-3)
 2. zobrazení jídelního lístku pomocí CSS (úlohy 4-5)
 3. parsování XML pomocí SAXu a eTree
 4. aplikace CSS Media Queries
 5. první pokusy s HTML5 a DOMem
 6. generování zvuku v HTML5
 7. kreslení do kanvasu v HTML5
 8. hrátky s formuláři
 9. Mandelbrotova množina (pokročilejší JS)
 10. PWA a její instalace v mobilu
 11. hrátky se SVG
 12. hraní si s D3.js
 13. hraní si s A-Frame a ThreeJS
 14. hraní si s X3DOM

Domácí úkoly

Přednášky

 1. Úvodní slovo & organizace předmětu.
  Ukázka – tento výukový web.
 2. Význam (sémantika) v textových souborech:
        a) základy XML
        b) více o XML
        c) popis struktury XML-souborů a jejich validace
        d) jmenné prostory v XML
 3. Navigace po stromečkové struktuře:
        a) selektory v CSS (plus úvod do CSS vůbec)
        b) navigace po XML pomocí XPath(1)
  Reprezentace XML pro potřeby zpracování:
        a) XML/HTML & DOM
        b) eTree v Python'u
        c) SAX v Python'u
 4. HTML5 – jazyk webu:
        ~ přehled HTML (včetně souvisejících technologií)
  Objektová reprezentace webu – ECMAScript & DOM:
        a) JavaScript z rychlíku [TODO]
        b) nápověda k psaní webových skriptů
        c) „Jak odbroukovávat webové aplikace na mobilu“ [TODO]
 5. Intermezzo o kódování aneb Od binárních dat k textu:
        a) kódování, Unicode
        b) kódování HTML a XML, znakové entity
 6. HTTP – skrytý jazyk webu:
        a) Jemný úvod do TCP/IP aneb „Co všechno se musí (a může) stát, aby prohlížeč zobrazil vyžádanou stránku“
        b) protokol HTTP
  Formuláře:
        a) obecně o formulářích v HTML (připravil Jiří Novotný)
        b) element <input> (připravil Jiří Novotný)
        c) další formulářové prvky [TODO]
  WSGI v Python'u
 7. Pokročilejší JS:
        ~ vlastní objekty
        ~ rozšiřování vlastností vestavěných objektů
        ~ WebWorkers a ServiceWorkers
        ~ formát pro přenos dat JSON
        ~ moduly
        …
  Aplikace typu PWA a jejich instalace
 8. Velmi letmý úvod do SVG
 9. Knihovna D3.js:
        a) úvod do práce
        b) vstupní data aneb JSON
        c) stromový „layout“
 10. Knihovny A-Frame a ThreeJS:
        a) …
 11. Knihovna X3DOM:
        a) …

Zápočet a zkouška

Je třeba odevzdat všechny domácí úkoly a vyřešit semestrální práci. Bude upřesněna.