Praktikum z bioinformatiky I&II (VŠCHT – ZS+LS 2018/2019)
Jiří tečka Znamenáček plus LP12 zavináč gmail tečka com

Pomůcky

Domácí úkoly

Nenechávejte si je na poslední chvíli…

Projekty a cvičení

 1. bioinformatické formáty:
      ~ formáty FASTA, FASTQ
      ~ formát SAM & BAM
      ~ GeneBank, EBML, GFF3…
      ~ …
 2. PS: přibližné výpočty
      ~ počítání s konečnou přesností, přenos a šíření chyb
      ~ metoda Monte Carlo (výpočet čísla π, určité integrály, Brownův pohyb)
      ~ …
 3. zarovnávání sekvencí (jednoduché)
      ~ globální rekurzivně shora dolů
      ~ Needleman–Wunsch-Gotoh (globální dynamickým programováním zdola nahoru)
      ~ Smith–Waterman (lokální zarovnání)
      PS: rekurze, náročnost algoritmů, dynamické programování
  1. úvod
  2. dynamické programování, memoizace [TODO příklady]
  3. příklad – rozměňování mincí (hrubá síla, „hladové“ algoritmy a rekurze)
  4. příklad – zarovnávání řetězců (rekurze s více větvemi)
      ~ dotploty a jejich souvislost s výše uvedenými algoritmy [TODO]
 4. hledání vzorů při známém MSA (deterministické)
      ~ úvod (včetně consensus sequences)
      ~ PSSM a PWM (profile matrices), sekvenční loga, informační obsah
      ~ skórovací matice
         PS: entropie v informatice, informační obsah
      ~ generalized profiles (zobecněné profily nástrojů pftools)
      ~ HMM (hidden Markov models)
         PS: (skryté) Markovovy modely
  1. Markovovy modely
  2. skryté Markovovy modely
  3. Viterbiho algoritmus
  4. „Forward/backward“ algoritmus
 5. hledání vzorů bez existujícího MSA (náhodné)
      ~ zcela náhodné hledání vzorů
      ~ Gibbs sampling aneb „algoritmus MC2“ = Markov chain Monte Carlo
 6. grafy v bioinformatice, genome assembly
      ~ …
      PS: grafy
      PS: komprimace dat
  1. RLErun-length encoding
  2. BWT – transformace Burrowse-Wheelera
 7. sbalování RNA
      ~ maximalizace párů – algoritmus Nusinovové
      ~ započítání energie nejbližších sousedů (Nusinovová a spol.)
      ~ úprava podle Zukera-Stieglera
      ~ kovariance
      ~ …
 8. sbalování bílkovin
      ~ …
 9. PS: neuronové sítě, strojové učení
      ~ …

Užitečné pythoní knihovny

Hodnocení

Předmět bude hodnocen za odevzdané domácí úkoly (polovina bodů při pozdním odevzdání), přednesenou přednášku na přidělené téma a případné přezkoušení.