Návrh a ostylování XML [2023-03-14]

Vyřešte všechny úlohy z návrhu XML pro jídelní lístek (to jest příklady 1-5).

PS: Úloha číslo 2, tj. použití programu xmllint, není povinná. Kdo chce, může si to vyzkoušet, kdo nechce, tomu postačí základní validace pomocí prohlížeče.
Aplikace CSS Media Queries [2023-04-04]

Vyřešte úlohu na aplikaci CSS Media Queries.

PS: Bylo by pěkné, pokud byste si výsledek vyzkoušeli i na telefonu. (Majitelé produktů firmy Apple budou mít trochu problém – pokud se nic nezměnilo, tak HTML-stránku tam můžete otevřít pouze z nějakého webového serveru…)
Jednoduchá aplikace formulářových prvků [2023-04-04]

Řešte úlohu generátor náhodných čísel pomocí formulářových prvků.

PS: Zase si můžete výsledek vyzkoušet i na telefonu.
Překladač z JSON do SVG v JavaScriptu [2023-05-09+]

Řešte úlohu překladač z JSONu do SVG.

PS: Nikdo vám nebrání napsat první verzi v jiném jazyce a až poté ji přepsat do JavaScriptu.
Mandelbrotova množina [2023-05-09+]

Vyjděte z poslední verze z hodiny a doplňte program následujícím způsobem:

PS: Původní zadání úlohy s potřebnými technikáliemi.