Presentation MathML (funguje) a x2 +bx +c
Content MathML (nefunguje; v Chromu dokonce nejsou vidět ani textové uzly!) a x 2 b x c