Praktikum z bioinformatiky I&II (VŠCHT – ZS+LS 2022/2023)
Jiří tečka Znamenáček plus LP12 zavináč gmail tečka com

http://studuj.bioinformatiku.cz

Pomůcky

Soubory z hodin

 1. 2022-09-20:
 2. 2022-09-27:
  • Pro nemoc odpadá :-(
 3. 2022-10-04:
 4. 2022-10-11:
 5. 2022-10-18:
 6. 2022-10-25:
 7. 2022-11-01:
  • příklady na metodu hrubé síly (úmyslně bez řešení)
  • fotka tabule
 8. 2022-11-08:
 9. 2022-11-15:
 10. 2022-11-22:
  • ...
 11. 2022-11-29:
 12. 2022-12-06:
  • fotka tabule – k evaluaci HMM (vysoký a nízký obsah GC v sekvenci; je tam chyba, čáral jsem moc zběsile :-)
 13. 2022-12-13:
  • Studiem kódu se nám podařilo rozchodit skoro celý balík HMM z Biopythonu. Až to zpracuju, přidám to do přednášek.
 14. 2022-12-20:
  • Hodina odpadá – ústavní vánoční večírek!
 15. 2023-02-14:
  • teorie informace & informační obsah
 16. 2023-02-28:
  • hledání vzorů bez existujícího MSA
 17. 2023-03-07:
  • Hodina odpadá plánovaně, místo ní máte delší domácí úkol z minula.
 18. 2023-03-14:
  • Nejsou studenti, neučí se :-)
 19. 2023-03-21:
  • (velmi) jemný úvod do teorie grafů
 20. 2023-03-28:
  • Nejsou studenti, neučí se :-)
 21. 2023-04-04:
 22. 2023-04-11:
  • Nějak se nám ta hodina zvrhla – místo bioinformatiky jsme probírali budoucnost světa a přemýšleli, kdo koho posledních pár (desítek) let platí za tak okatou likvidaci Evropy, že by to ani blbec nevymyslel.
 23. 2023-04-18:
  • Pro nemoc v rodině odpadá :-(
 24. 2023-04-25:
  • Hopfield 1
 25. 2023-05-02:
  • VŠCHT má pondělí.
 26. 2023-05-09:
  • Prodloužená hodina za následující týden. Hopfield 2
  • ...
  • ...
 27. 2023-05-16:
  • Čtvrťáci mají upravený rozvrh, dnešní hodinu jsme si odučili už před týdnem.

Domácí úkoly: ZS, LS

Nenechávejte si je na poslední chvíli…

Projekty a cvičení

 1. bioinformatické formáty:
      ~ formáty FASTA, FASTQ
      ~ formát SAM & BAM
      ~ formát GeneBank [TODO]
      ~ EBML, GFF3…
  PS: binární příznaky (binary flags)
 2. PS: validace a oprava dat
      ~ úvod
      ~ detekce chyb (kontrolní číslice a kontrolní součty) [TODO – CRC & hash]
      ~ oprava chyb (opravné kódy) [TODO]
      ~ …
 3. PS: přibližné výpočty
      ~ počítání s konečnou přesností, reprezentace čísel v počítači, přenos a šíření chyb
      ~ náhodnost v počítačích a metoda Monte Carlo (výpočet čísla π, určité integrály, Brownův pohyb)
      ~ …
 4. PS: rekurze, náročnost algoritmů, dynamické programování
  1. úvod
  2. dynamické programování, memoizace [TODO příklady]
  3. příklad – rozměňování mincí (hrubá síla, „hladové“ algoritmy a rekurze)
  4. příklad – zarovnávání řetězců (rekurze s více větvemi)
 5. zarovnávání sekvencí (jednoduché)
      ~ globální rekurzivně shora dolů
      ~ Needleman–Wunsch-Gotoh (globální dynamickým programováním zdola nahoru)
      ~ Smith–Waterman (lokální zarovnání)
      ~ banded Smith–Waterman (lokální zarovnání) [TODO]
      ~ dotploty a jejich souvislost s výše uvedenými algoritmy [TODO]
 6. zarovnávání sekvencí (vícenásobné)
      ~ přímé zobecnění z 2D-tabulky do hyperkrychle (výpočetně neprůchozí i při zjednodušeních typu BSW)
      ~ další zobecnění, např. pomocí genetických algoritmů
      ~ srovnání dostupných metod (CLUSTAL W, MUSCLE, T-COFFEE, DIALIGN 2, MAFFT, DCA, PROBCONS…)
      ~ …
 7. hledání vzorů při známém MSA (deterministické)
      ~ úvod (včetně consensus sequences)
      ~ PSSM a PWM (profile matrices), sekvenční loga, informační obsah
      ~ skórovací matice
      ~ generalized profiles (zobecněné profily nástrojů pftools) [TODO]
      ~ HMM (hidden Markov models)
  PS: (skryté) Markovovy modely
  1. Markovovy modely
  2. skryté Markovovy modely
  3. dekódování HMM – Viterbiho algoritmus
  4. evaluace HMM – „Forward/backward“ algoritmus
  5. učení HMM – Viterbiho učení a Baum-Welshův algoritmus
 8. teorie informace v bioinformatice, informační obsah
      ~ matice profilů PSSM podruhé – slajdy 10 a 16
      ~ sekvenční loga a informační obsah matic PWM
      ~ Hammingova vzdálenost versus entropie
  PS: teorie informace
  1. teorie informace
  2. entropie
  3. relativní entropie [TODO]
 9. hledání vzorů bez existujícího MSA (náhodné)
      ~ zcela náhodné hledání vzorů
      ~ Gibbs sampling aneb „algoritmus MC2“ = Markov chain Monte Carlo
 10. PS: grafy
  PS: komprimace dat
  1. RLErun-length encoding
  2. BWT – transformace Burrowse-Wheelera
 11. grafy v bioinformatice, genome assembly
      ~ …
 12. sbalování RNA
      ~ maximalizace párů – algoritmus Nusinovové
      ~ započítání energie nejbližších sousedů (Nusinovová a spol.)
      ~ úprava podle Zukera-Stieglera
      ~ kovariance
      ~ …
 13. sbalování bílkovin
      ~ …
 14. neuronové sítě, strojové učení
      ~ úvod
      ~ Hopfieldovy neuronové sítě a rozpoznávání obrazů [TODO]
      ~ …

Užitečné pythoní knihovny

Hodnocení

Předmět bude hodnocen za odevzdané domácí úkoly (polovina bodů při pozdním odevzdání), přednesenou přednášku na přidělené téma a případné přezkoušení.