Hledání vzorů bez existujícího MSA [2023-03-14 +]

Napište programy pro:

Programy otestujte na stejných vstupních sekvencích, jako jsou v přednáškách. Uvidíte, že tam uvedené rychlé konvergence jsou skutečně pouze úmyslná „náhoda“ daná vhodným počátečním výběrem.

PS: Výstupy každého kroku obarvěte pomocí ANSI iskejp sekvencí. Výstup každého programu přesměrujte do souboru (který pak i s obarvením můžete nechat vypsat na terminálu), protože jinak se – především u Gibbse – nedočkáte výsledku. (U Gibbse též vhodně na výstupu rozlište zahoření programu od vlastního výpočtu.)