Počet zobrazitelných znaků v UTF-8 [2022-09-30]

Tabulka u popisu algoritmu UTF-8 má jako poslední sloupeček počet znaků zobrazitelných daným počtem bajtů. Úmyslně je však vyplněn pouze první řádek ^_~ Určete a doplňte i zbývající tři. (Spočítejte to a pošlete mi daná čísla i s výpočtem.)
Hrátky v terminálu [2022-10-07]

Řešte úlohy číslo 5, 6 a 7 z „Hrátek s printem“, tedy:

PS: V podstatě jde o cvičení na texty a sem tam i nějaký ten terminálový iskejp-znak.
Jednoduché šifrování textu [2022-10-14]

Řešte úlohu číslo 5 v „Parsování souborů“. Text „zašifrujte“ skutečně slovo po slově, jak je uvedeno v ukázce! (Tedy ne že by se koncová lichá písmenka prohazovala s následující mezerou.)
Užití Jupyter Notebooku [2022-11-18]

Nastudujte si přednášky o práci s prostředím Jupyter:

  1. úvod, instalace, spuštění
  2. základy práce

Následně vytvořte dva jupyteří notebooky, do kterých zpracujte protokol o řešení následujících úloh:

  1. Řešte úlohy 2 a 3 z Hrátek s čísly, tj. analýzu tzv. 3n+1 problému.
  2. Řešte úlohu 3 z „Procvičování – šifry“. (Zjevně tedy budete muset postupně vyřešit i ty první dvě, ale odevzdejte jen tuto třetí.)Logické binární operace [2022-11-25]

Mezi typické a známé základní bitové logické operace patří například and či or:

x y and or
0000
0101
1001
1111

Pro dva vstupy x, y splňte následující úkoly:

  1. Kolik takových operací celkem existuje? A jak se oficiálně jmenují?
  2. Vygenerujte přehledovou tabulku pro všechny možné vstupy (tj. čtyři řádky) a všechny možné výstupy (počet sloupečků podle odpovědi na předchozí otázku).Cyklický seznam [2022-12-09]

Jako aplikaci „magických“ metod si zkuste naimplementovat a otestovat typ cyklický seznam (úloha 1). Plus bod je za rozchození vlastních testů (nejspíše pomocí modulu unittest), případně i originálních pythoních testů na seznamy i pro tento typ (úloha 2).
Hrátky s PNM [2022-12-16]

V rámci přípravy na vánoce ^_~ si pohrajte s RGB-obrázky ve formátu PNM P6 (tedy barevný binární) a nagenerujte nějakých deset zábavných. Odevzdejte jak obrázky, tak samozřejmě kódy, které je vyrobily.
Hrátky s PNM [2023-01]

A ještě jedna vánoční hrátka: Vyberte si z obrázků z minulého cvičení jeden a převeďte ho do negativu (také ve formátu P6). Na výstupu nechte oba obrázky – pozitiv i negativ – vedle sebe, ať je můžete porovnat.