Webové technologie (VŠCHT – LS 2023/2024)
Jiří tečka Znamenáček plus IP zavináč gmail tečka com

http://studuj.bioinformatiku.cz

Pomůcky

Nástroje
~ Blábot (generátor pseudočeského textu)
~ Libxml2 včetně xmllint (univerzální XML-validátor)
~ XPath vizualizer

Pomůcky
~ test formulářů pro Python 3.x

K připomenutí
~ základy Mercurial'u
~ základy Git'u

Soubory z hodin

 1. 2024-02-13:
  • Povídání o historii webu a technologiích na něm používaných.
 2. 2024-02-20:
 3. 2024-02-27:
  zobrazení XML (data poskytl kolega Vlasák)
 4. 2024-03-05:
 5. 2024-03-12:
 6. 2024-03-19:
 7. 2024-03-26:
 8. 2024-04-02:
 9. 2024-04-09:
 10. 2024-04-16:
 11. 2024-04-23:
 12. 2024-04-30:
 13. 2024-05-07:
  • VŠCHT má středu.
 14. 2024-05-14:

Příklady

 1. návrh XML pro jídelní lístek (úlohy 1 a 3, 2 při zájmu)
 2. zobrazení jídelního lístku pomocí CSS (úlohy 4-5)
 3. parsování XML pomocí SAXu a eTree
 4. aplikace CSS Media Queries
 5. první pokusy s HTML5 a DOMem
 6. hrátky s formuláři
 7. Mandelbrotova množina (pokročilejší JS)
 8. kreslení do kanvasu v HTML5
 9. generování zvuku v HTML5
 10. hraní si s D3.js
 11. hrátky se SVG
 12. hraní si s X3DOM
 13. PWA a její instalace v mobilu
 14. L-systémy (Python, JavaScript, pomocí A-Frame a ThreeJS)

Domácí úkoly

Přednášky

 1. Úvodní slovo & organizace předmětu.
  Ukázka – tento výukový web.
 2. Význam (sémantika) v textových souborech:
        a) základy XML
        b) více o XML
        c) popis struktury XML-souborů a jejich validace
        d) jmenné prostory v XML
 3. Intermezzo o kódování aneb Od binárních dat k textu:
        a) kódování, Unicode
        b) kódování HTML a XML, znakové entity
 4. Navigace po stromečkové struktuře:
        a) selektory v CSS (plus úvod do CSS vůbec)
        b) navigace po XML pomocí XPath(1)
  Reprezentace XML pro potřeby zpracování:
        a) XML/HTML & DOM
        b) eTree v Python'u
        c) SAX v Python'u
 5. HTML5 – jazyk webu:
        ~ přehled HTML5 (včetně souvisejících technologií)
        ~ základní elementy HTML5
  Objektová reprezentace webu – ECMAScript & DOM:
        a) JavaScript z rychlíku [TODO]
        b) nápověda k psaní webových skriptů
        c) použití objektu console
        d) „Jak odbroukovávat webové aplikace na mobilu“ [TODO]
        e) javascriptí WebAPI (připravili Dominika Zumrová a Martin Engst)
        f) stylopisové CSS API (připravily Kateřina Večerková a Martina Zoubková)

        g) datový formát JSON
 6. Úvod do SVG:
        a) úvodní přehled
        b) základy
        c) základní prvky [TODO]
 7. Formuláře v HTML:
        a) obecně o formulářích v HTML (připravil Jiří Novotný)
        b) element <input> (připravil Jiří Novotný)
        c) další formulářové prvky [TODO]
        PS připomenutí: databáze SQLite v Pythonu
 8. HTTP – skrytý jazyk webu:
        a) Jemný úvod do TCP/IP aneb „Co všechno se musí (a může) stát, aby prohlížeč zobrazil vyžádanou stránku“
        b) protokol HTTP
  WSGI v Python'u
 9. Pokročilejší JS:
        ~ vlastní objekty
        ~ rozšiřování vlastností vestavěných objektů
        ~ WebWorkers a ServiceWorkers
        ~ moduly
        ~ …
        ~ formát pro přenos dat JSON
 10. WebAudio API:
        ~ WebAudio API @ MDN
        ~ příklady od MDN na WebAudio
        ~ stručný úvod do protokolu MIDI
        ~ MIDI v prohlížečích
 11. Aplikace typu PWA a jejich instalace
 12. Knihovna D3.js:
        a) úvod do práce
        b) vstupní data aneb JSON
        c) stromový „layout“
 13. Knihovny A-Frame a ThreeJS:
        a) A-Frame
        b) ThreeJS
 14. Knihovna X3DOM:
        a) X3DOM

Zápočet a zkouška

Je třeba odevzdat všechny domácí úkoly a vyřešit semestrální práci. (Bude upřesněna.)

Semestrální práce

Zadání: