Praktikum z bioinformatiky I&II (VŠCHT – ZS+LS 2023/2024)
Jiří tečka Znamenáček plus LP12 zavináč gmail tečka com

http://studuj.bioinformatiku.cz

Pomůcky

Soubory z hodin

 1. 2022-09-19:
  • Pro nemoc odpadá :-(
 2. 2023-09-26:
  • Pro nemoc odpadá :-(
 3. 2023-10-03:
  • bioinformatické formáty dat a jejich validace
 4. 2023-10-10:
  • Odpadá – promoce bakalářů.
 5. 2023-10-17:
 6. 2023-10-24:
 7. 2023-10-31:
 8. 2023-11-07:
  • Hodina odpadá.
 9. 2023-11-14:
  • užívané algoritmy vícenásobného zarovnání
 10. 2023-11-21:
  • VŠCHT má čtvrtek!
 11. 2023-11-28:
  • entropie a pravděpodobnost v bioinformatice
 12. 2023-12-05:
  • ...

Domácí úkoly: ZS, LS

Nenechávejte si je na poslední chvíli…

Projekty a cvičení

 1. bioinformatické formáty:
      ~ formáty FASTA, FASTQ
      ~ formát SAM & BAM
      ~ formát GeneBank [TODO]
      ~ EBML, GFF3…
  PS: binární příznaky (binary flags)
 2. PS: validace a oprava dat
      ~ úvod
      ~ detekce chyb (kontrolní číslice a kontrolní součty) [TODO – CRC & hash]
      ~ oprava chyb (opravné kódy) [TODO]
      ~ …
 3. PS: přibližné výpočty
      ~ počítání s konečnou přesností, reprezentace čísel v počítači, přenos a šíření chyb
      ~ náhodnost v počítačích a metoda Monte Carlo (výpočet čísla π, určité integrály, Brownův pohyb)
      ~ …
 4. PS: rekurze, náročnost algoritmů, dynamické programování
  1. úvod
  2. dynamické programování, memoizace [TODO příklady]
  3. příklad – rozměňování mincí (hrubá síla, „hladové“ algoritmy a rekurze)
  4. příklad – zarovnávání řetězců (rekurze s více větvemi)
 5. zarovnávání sekvencí (jednoduché)
      ~ globální rekurzivně shora dolů
      ~ Needleman–Wunsch-Gotoh (globální dynamickým programováním zdola nahoru)
      ~ Smith–Waterman (lokální zarovnání) [TODO obrázek]
      ~ banded Smith–Waterman (lokální zarovnání) [TODO obrázek]
      ~ dotploty a jejich souvislost s výše uvedenými algoritmy [jen příklady]
 6. zarovnávání sekvencí (vícenásobné)
      ~ přímé zobecnění z 2D-tabulky do hyperkrychle (výpočetně neprůchozí i při zjednodušeních typu BSW)
      ~ další zobecnění, např. pomocí genetických algoritmů
      ~ srovnání dostupných metod (CLUSTAL W, MUSCLE, T-COFFEE, DIALIGN 2, MAFFT, DCA, PROBCONS…)
      ~ …
 7. hledání vzorů při známém MSA (deterministické)
      ~ úvod (včetně consensus sequences)
      ~ PSSM a PWM (profile matrices), sekvenční loga, informační obsah
      ~ skórovací matice
      ~ generalized profiles (zobecněné profily nástrojů pftools) [TODO]
      ~ HMM (hidden Markov models)
  PS: (skryté) Markovovy modely
  1. Markovovy modely
  2. skryté Markovovy modely
  3. dekódování HMM – Viterbiho algoritmus
  4. evaluace HMM – „Forward/backward“ algoritmus
  5. učení HMM – Viterbiho učení a Baum-Welshův algoritmus
 8. teorie informace v bioinformatice, informační obsah
      ~ matice profilů PSSM podruhé – slajdy 10 a 16
      ~ sekvenční loga a informační obsah matic PWM
      ~ Hammingova vzdálenost versus entropie
  PS: teorie informace
  1. teorie informace
  2. entropie
  3. relativní entropie [TODO]
 9. hledání vzorů bez existujícího MSA (náhodné)
      ~ zcela náhodné hledání vzorů
      ~ Gibbs sampling aneb „algoritmus MC2“ = Markov chain Monte Carlo
 10. PS: grafy
  PS: komprimace dat
  1. RLErun-length encoding
  2. BWT – transformace Burrowse-Wheelera
 11. grafy v bioinformatice, genome assembly
      ~ …
 12. sbalování RNA
      ~ maximalizace párů – algoritmus Nusinovové
      ~ započítání energie nejbližších sousedů (Nusinovová a spol.)
      ~ úprava podle Zukera-Stieglera
      ~ kovariance
      ~ …
 13. sbalování bílkovin
      ~ …
 14. neuronové sítě, strojové učení
      ~ úvod
      ~ Hopfieldovy neuronové sítě a rozpoznávání obrazů [TODO]
      ~ …

Užitečné pythoní knihovny

Hodnocení

Předmět bude hodnocen za odevzdané domácí úkoly (polovina bodů při pozdním odevzdání), přednesenou přednášku na přidělené téma a případné přezkoušení.