Programování I&II (VŠCHT – ZS+LS 2023/2024)
Jiří tečka Znamenáček plus P12 zavináč gmail tečka com

http://studuj.bioinformatiku.cz

Pomůcky

Python
~ tahák pro Python 3.x
~ Python Enhancement Proposals (PEPs), především pak PEP 8 -- Style Guide for Python Code
~ PyPI aka Python CheeseShop (repozitář balíčků pro pip)

Komentovaná řešení
~ rozpoznávání samohlásek
~ výpis Fibonacciho posloupnosti
~ součet prvků v seznamu
~ slovník písmen v textu

Ukázkový test (ZS)
~ ukázkový zápočtový test (řeší se na papír bez počítače!)

Nástroje
~ Karel – webová implementace jazyka Karel
~ distribuce Pythonu: Python.org, MiniConda
~ DreamPie – pythoní shell s víceřádkovou historií
~ pythoní IDE: PyScripter, PyCharm (volná verze Community Edition)
~ textové editory: Notepad2, PSPad, Notepad++, Sublime Text
~ SQLite: SQLite.org, DB Browser for SQLite
~ regexpy: kiki-re (GUI pro vizuální testování regexpů)

Příklady z hodin

 1. 2023-09-19:
  • Pro nemoc odpadá :-(
 2. 2023-09-26:
  • Pro nemoc odpadá :-(
 3. 2023-10-03:
 4. 2023-10-10:
  • Odpadá – promoce bakalářů.
 5. 2023-10-17:
 6. 2023-10-24:
 7. 2023-10-31:
 8. 2023-11-07:
  • Hodina odpadá, náhradou menší „výzkumná“ práce za domácí úkol ^_^
 9. 2023-11-14:
 10. 2023-11-21:
  • VŠCHT má čtvrtek!
 11. 2023-11-28:
 12. 2023-12-05:
  • ...

Příklady

 1. Karel ~ základy
            ~ podmínky
            ~ rekurze
 2. seznámení s Python'em
 3. „Želví“ grafika:
         ~ úvod (cykly, iterace po objektech)
         ~ obrazce 1 (funkce, náhodnost)
         ~ obrazce 2 (parametry funkcí) [TODO]
 4. práce s funkcí print()
 5. typy ~ čísla
          ~ řetězce
  práce se soubory
 6. parsování souborů (filmová série)
  typy ~ seznamy
 7. zpracování dat z vícero souborů najednou (hustota obyvatelstva)
  typy ~ slovníky
          ~ množiny
 8. grafický formát PNM:
          ~ šachovnice
          ~ barevné přechody
 9. cvičení na funkce

Domácí úkoly: ZS, LS

Nenechávejte si je na poslední chvíli – nebudete stíhat a ještě budete zbytečně bez bodů ^_~

Bloky

 1. úvodní slovo & organizace předmětu
 2. Programovací jazyk KAREL:
      ~ KAREL: Úvod do programování & cykly
      ~ KAREL: podmínky
      ~ KAREL: rekurze
 3. Python prakticky I:
      ~ potřebné programy a jejich instalace (instalace Python'u, interaktivní interpretr, spouštění programů z příkazové řádky, konzole Dreampie, distribuce MiniConda…)
       ~ jak pracovat s vícero Python'y na jednom systému
 4. Úvod do Python'u:
      ~ Od Karla k Python'u
      ~ „Želví“ (aneb relativní) grafika:
  1. úvod
  2. další vlastnosti
  3. rekurzivní obrazce
  ~ L-systémy (paralelní přepisovací gramatiky):
  1. úvod
  2. další příklady
 5. Základy Python'u:
      ~ základní řídicí konstrukce – podmínky, cykly, výjimky, funkce… (slajdy 12-17 o výjimkách pro informaci)
      ~ pravdivostní typ Boolean (včetně priorit operátorů)
      ~ použití funkce print()
      ~ funkce: základy, argumenty (parametry)
      ~ typy: řetězce, čísla, n-tice (tuples), slovníky, množiny, seznamy
      ~ přehled třídění/řazení v Python'u

      ~ kuchařka pro práci se soubory
      ~ vstup dat do programu pomocí input() a sys.argv (po slajd 7)
      ~ generátorová notace
      ~ kuchařka pro práci s moduly
      ~ …
 6. Pokročilejší koncepty:
      ~ doc-testy v Python'u
      ~ práce s binárními daty: bajtové řetězce, bajtová pole, binární soubory
      ~ serializace datových struktur: základy & modul pickle
      ~ další vestavěné datové typy: pojmenované n-tice (named tuples), slovníky s výchozími hodnotami (default dicts), modul Counter

      ~ povídání o typech v různých programovacích jazycích
      ~ (nejen typové) anotace obecných prvků a funkcí
      ~ pokročilé funkce: generátory, uzávěry, dekorátory
      ~ viditelnost a dohledávání jmen (Důležité!)
 7. SQLite:
      ~ obecný úvod do databází
      ~ úvod do SQLite
      ~ SQLite
      ~ SQLite v Python'u
 8. PonyORM:
      ~ vybraná pythoní ORM
      ~ PonyORM
 9. Komunikace po síti, formuláře:
      ~ Jemný úvod do TCP/IP (aneb „Co všechno se musí (a může) stát, aby prohlížeč zobrazil vyžádanou stránku“)
      ~ více o protokolu HTTP
      ~ standard WSGI (zpracování dat z GETu a POSTu na straně serveru pomocí Python'u)
      ~ formuláře v HTML, element <input> (připravil Jiří Novotný)
 10. Regexpy:
      ~ formální úvod
      ~ ukázky
      ~ řídicí znaky a sekvence . ^ $ * + ? { } [ ] \ | ( )
      ~ speciální řídicí sekvence \d \D \w \W \s \S \b \B \A \Z …
      ~ skupiny
      ~ rozšíření (?=…) (?!…) (?<=…) (?<!…) (?:…) (?#…) …
      ~ kompilační příznaky I M S A X
      ~ regexpy v Python'u
 11. Matplotlib:
      ~ úvod do kreslení grafů
      ~ základy animace
 12. třídy (objekty):
      ~ obecný přehled
      ~ příklad – třídění a porovnávání
      ~ jedno z hlavních použití – „magické“ metody
      ~ úvod (zavedení, atributy, inicializace, dědičnost…)
 13. Numpy:
      ~ úvod
      ~ tvorba a vlastnosti polí
      ~ základní operace
      ~ „broadcasting“
      ~ základy vektorizace
      ~ výřezy, optimalizace
 14. Pandas:
      ~ ...
 15. Další užitečné informace:
      ~ kódování textů (aneb „Co na to Unicode“)
      ~ možnosti výstupu na terminál (především slajdy 3 a 10+)
      ~ modul textwrap (zalamování textu a další)
      ~ grafický formát PNM
      ~ moduly v Python'u (dosti podrobně)
      ~ konzole ve Windows: základy ovládání, pokročilejší vlastnosti (barevná výzva apod.)
      ~ modul random (pseudonáhodná čísla)
      ~ binární příznaky (binary flags)
      ~ generování a přehrávání zvuků na platformě Windows pomocí modulu winsound
      ~ …
 16. Python prakticky II:
       ~ virtuální prostředí: úvod & modul venv
       ~ balíčky prakticky: pip a wheel
       ~ externí nejen balíčkovací systém Conda:
  1. Conda – Víc než Python?
  2. základy práce s Condou (připravil Jiří Novotný)
       ~ práce s Jupyter Notebookem:
  1. úvod, instalace, spuštění
  2. základy práce

Zápočet

K získání zápočtu musíte odevzdat alespoň polovinu domácích úkolů plus v zimním semestru navíc napsat zápočtovou písemku (píše se na papír) na nadpoloviční počet bodů. Body za domácí úkoly budou (v ZS) tvořit 14 bodů u zkoušky.

a) Domácí úkoly

Domácí úkoly musí být odevzdány do zadání dalšího úkolu (typicky do dvou týdnů). Za každý včas odevzdaný příklad můžete dostat maximálně 2 body. Příklad odevzdaný pozdě už může získat maximálně bod 1 (a to samozřejmě musí fungovat). Musíte odevzdat alespoň polovinu příkladů, abyste měli nárok na zápočet! Příklady odevzdané až o zkouškovém jsou za nula bodů, ale pořád je musíte odevzdat, jinak se rozlučte se zápočtem a tudíž i známkou.

PS: Příkladů za semestr by mohlo být asi tak 7 (a půlka je pak 4 :-), ale pokud jich z nejrůznějších důvodů bude méně, budou body za ně na konci semestru na příslušný počet přepočítány.

b) Teoretická písemka (pouze ZS)

Písemka je teoretická, řešená na papír bez připojení k internetu. Skládá se z:

Na její vypracování je vyhrazeno (přibližně) 45 minut. Je třeba z ní získat nadpoloviční počet bodů. Náhradní pokusy jsou dva.


Zkouška ZS

Zkouška bude trvat asi 4 hodiny a bude probíhat u počítače a s připojením k internetu (čímž ovšem neříkám, že je opisování povoleno). Její náplní jest:

Zkouška LS

Náplň je podobná jako v semestru zimním, ale tentokrát se řeší pouze příklady na Python. Na druhou stranu je to o to složitější, že na sebe navazují, takže když nevyřešíte první, nemůžete vyřešit ani žádný další ^_~


Bodové hodnocení a výsledná známka