Python (VŠCHT – ZS 2023/2024)
Jiří tečka Znamenáček plus PYT zavináč gmail tečka com

http://studuj.bioinformatiku.cz
PS: Na obdobný předmět BI-PYT volně navazuje předmět MI-PYT zaměřený na praktické aplikace Python'u, jako jsou webové aplikace, testování, dokumentace a distribuce modulů, zpracování dat, tvorba GUI, matematické a jiné náročné výpočty.

Pomůcky

Python 3.x
~ přehled Python'u 3.x
~ tahák pro Python 3.x
~ základní programové konstrukce pro Python 3.x
~ PyPI aka Python CheeseShop (repozitář balíčků pro pip)

IDEs
~ PyCharm – pythoní IDE v Javě (multiplatformní)
~ Jupyter – webový notebook
~ DreamPie – pythoní shell s víceřádkovou historií
~ PyScripter – pythoní IDE s integrovaným debugerem (pro Windows)

Další nástroje
~ kiki-re – vizualizátor regexpů
~ Git – DVCS
~ Mercurial (hg) – DVCS

Příklady z hodin

 1. 2023-09-22:
  • Pro nemoc odpadá :-(
 2. 2023-09-29:
  • Pro nemoc odpadá :-(
 3. 2023-10-06:
 4. 2023-10-13:
 5. 2023-10-20:
 6. 2023-10-27:
  • Hodina odpadá!
 7. 2023-11-03:
 8. 2023-11-10:
 9. 2023-11-17:
  • Státní svátek, hodina pochopitelně není.
 10. 2023-11-22:
 11. 2023-11-24:
  • Běžná hodina odpadá, VŠCHT má DOD.
 12. 2023-12-01:
 13. 2023-12-08:
  • ...

Příklady

 1. řešené: rozcvička
 2. řešené: typy – čísla
            ~ typy – řetězce
  cvičení: hrátky s „printem“ (úlohy 1-4)
 3. cvičení: parsování textových souborů (úlohy 1-4)
 4. řešené: typy – seznamy
  cvičení: příklady na čísla (úlohy 1-2, případně i 3)
 5. cvičení: hrátky s čísly
 6. řešené: funkce
  cvičení: formáty FASTA a FASTQ
 7. řešené: generátory (úlohy 1, 3 a 5)
            ~ dekorátory
  cvičení: náhoda a pravděpodobnost (úloha 1)
 8. řešené: typy – slovníky
            ~ typy – množiny
            ~ výjimky
  cvičení: hustota obyvatelstva
 9. řešené: iterátory (úlohy 2, 4 a 6)
  cvičení: ...
 10. řešené (grafický formát PNM):
          ~ šachovnice
          ~ barevné přechody
  cvičení: problémy pro PNM
 11. Numpy: základní grafické operace
              ~ korelační/konvoluční filtry (zvýrazňování hran, ostření)
              ~ steganografie

Domácí úkoly

Nenechávejte si je na poslední chvíli – nebudete stíhat a ještě budete zbytečně bez bodů ^_~

Přednášky

 1. úvodní slovo (Python, Numpy, BDFL, PEPs…)
 2. Python prakticky:
       ~ instalační kuchařka (pro úplné začátečníky)
       ~ jak pracovat s vícero Python'y na jednom systému
       ~ virtuální prostředí: úvod & modul venv
       ~ balíčky prakticky: pip a wheel
       ~ externí nejen balíčkovací systém Conda:
  1. Conda – Víc než Python?
  2. základy práce s Condou (připravil Jiří Novotný)
  PS 1: dokumentační řetězce a dokumentační testy
  PS 2: modulová kuchařka (pro začátečníky)
 3. základní řídicí konstrukce
  typy:
       ~ čísla
       ~ řetězce
  k textům:
       ~ kódování textů & Unicode
       ~ hrátky s printem
 4. typy:
       ~ n-tice (tuples) & pojmenované n-tice
       ~ Boolean (a priority operátorů)
       ~ seznamy & číselná typovaná pole array
  funkce:
       ~ základy
       ~ argumenty / parametry (důležité!)
       ~ viditelnost proměnných
       ~ funkce jako „first-class citizen
 5. zpracování chyb – výjimky
  typy:
       ~ slovníky (& slovníky s výchozími hodnotami collections.defaultdict)
       ~ množiny a „zmražené“ množiny
  základy řazení
  souborová kuchařka aneb „Jak číst/psát ze/do souboru“
 6. funkce:
       ~ generátory (a generátorové výrazy)
       ~ uzávěry, lambda-funkce…
       ~ dekorátory (aplikace uzávěrů)
  nejen typové anotace:
       ~ anotace funkcí
       ~ anotace proměnných a objektů
       ~ modul typing
       ~ projekt Mypy
 7. serializace datových struktur:
       ~ základy
       ~ moduly pickle (včetně pickletools)

  PS – rekurzivní funkce a memoizace:
       ~ rekurzivní algoritmy a jejich náročnost
       ~ technika memoizace
 8. některé aplikace tříd:
       ~ iterátory
       ~ třídění a porovnávání
       ~ kontextový manažer with
  třídy:
       ~ úvod
       ~ magické metody
       ~ protokol deskriptorů
       ~ introspekce
  PS: „Úvod do tříd pro ne-OOP-programátory“
 9. důležitá přednáška o modulech v Python'u
  typy:
       ~ bajtový řetězec (binární data neproměnná)
       ~ bajtová pole (binární data proměnná)
  práce se soubory:
       ~ přehled (více o binárních a textových souborech)
       ~ práce s velkými soubory pomocí mmap
       ~ modul pathlib
       ~ modul tempfile
 10. grafika:
       ~ formát PNG
       ~ formát PNM
       ~ třída PhotoImage (GIF, PNM)
  modul struct
 11. Numpy:
       ~ úvod
       ~ tvorba a vlastnosti polí
       ~ základní operace
       ~ „broadcasting“
       ~ výřezy, optimalizace
  PS k Numpy: rozšířená výřezová notace
  knihovna Pillow
  zrychlování kódu:
       ~ přehled
       ~ Numba [TODO @(gu)vectorize]
       ~ viz Cython
       ~ příklad – filtrace obrázků
 12. Pandas:
       ~ ...
 13. testování kódu:
       ~ úvod
       ~ doc-testy aneb O smysluplnosti docstringů
       ~ unit-testy
  ladění kódu:
       ~ modul timeit
       ~ moduly cProfile a pstats
       ~ odbroukovávače pdb (interní) a pudb3 (externí)
 14. Python a SQLite
  regexpy v Python'u
  kreslení grafů pomocí externí knihovny matplotlib:
       ~ úvod a přehled
       ~ animace (základy)
  uživatelský vstup:
       ~ input() a sys.argv (plus getopt a optparse)
       ~ modul argparse [TODO subcommands a 3.3+]
 15. interakce s prostředím:
       ~ os.system(), subprocess [TODO]
       ~ FFI: přehled, poznámky k vybraným jazykům, modul ctypes
       ~ Cython: přehled, úvod

Přednášky PLUS

Zápočet

Zápočet bude udělen za úspěšně odevzdané domácí úkoly.

Zkouška

Zkoušku pořešíme po vánocích podle toho, kolik z vás a z jakých oborů ji bude chtít skládat.