Výběr základních programových konstrukcí a objektů Python'u 3.x

řídicí konstrukce
vstup a výstup
příkazy & globální funkce
operátory
řetězce str()
seznamy list()
n-tice tuple()
slovníky dict()
množiny set()
množiny frozenset()
binární data bytes()
binární data bytearray()
soubory open(), textové
soubory open(), binární