Základy programování v jazyce Python (VŠCHT – LS 2023/2024)
Jiří tečka Znamenáček plus PYTHON zavináč gmail tečka com

Pomůcky

Python
~ tahák pro Python 3.x
~ Python Enhancement Proposals (PEPs), především pak PEP 8 -- Style Guide for Python Code

Komentovaná řešení
~ rozpoznávání samohlásek
~ výpis Fibonacciho posloupnosti
~ součet prvků v seznamu
~ slovník písmen v textu

Nástroje
~ výukové: Karel (webová implementace jazyka Karel v češtině) a Guido van Robot (Karel v Pythonu)
~ distribuce Pythonu: Python.org (hlavní), MiniConda (alternativní „se vším všudy“)
~ pythoní shelly: DreamPie (grafický shell s víceřádkovou historií)
~ pythoní IDE: PyScripter (pro Windows), Spyder (IDE specificky zaměřené na vědeckou práci), PyCharm (ultimátní programátorské IDE; volná verze Community Edition)
~ textové editory: Notepad2 (minimalistický), PSPad (český), Notepad++ (programátorský), Sublime Text (placený), CotEditor (pouze MacOS)
~ SQLite: SQLite.org, DB Browser for SQLite
~ regexpy: kiki-re (GUI pro vizuální testování regexpů)

Příklady z hodin

Výuka v semestru:
 1. PS: o programování obecně a konkrétně
 2. 2024-03-19:
 3. 2024-03-26:
 4. 2024-04-02:
 5. 2024-04-09:
 6. 2024-04-16:
  • Z důvodů nemoci hodina odpadá. Nastudujte si Komentovaná řešení zeshora, zvláště zpracování souborů (kdo nebyl minule).
 7. 2024-04-23:
 8. 2024-04-30:
Výuka o zkouškovém:
 1. 2024-06-03 (pondělí):
 2. 2024-06-04 (úterý):
 3. 2024-06-05 (středa):
 4. 2024-06-07 (pátek):

Příklady a data k procvičování

Bloky

 1. Úvodní slovo & Organizace předmětu
  Potřebné programy a jejich instalace (Python, DreamPie, PSPad…)
 2. Kódování textů aneb „Co na to Unicode?“
 3. Úvod do Python'u za pomoci „želví“ (aneb relativní) grafiky:
  1. úvod
  2. další vlastnosti
  3. rekurzivní obrazce
 4. Aplikace želví grafiky – L-systémy (paralelní přepisovací gramatiky):
  1. úvod
  2. další příklady
 5. Základy Python'u:
      ~ základní řídicí konstrukce – podmínky, cykly, výjimky, funkce… (slajdy 12-17 o výjimkách pro informaci)
      ~ pravdivostní typ Boolean (včetně priorit operátorů)
      ~ použití funkce print()
      ~ funkce: základy, argumenty (parametry)
      ~ typy: řetězce, čísla, n-tice (tuples), slovníky, množiny, seznamy
      ~ přehled třídění/řazení v Python'u
      ~ kuchařka pro práci se soubory

      ~ generátorová notace
      ~ vstup dat do programu pomocí input() a sys.argv (po slajd 7)
      ~ kuchařka pro práci s moduly
      ~ …
 6. Další:
      ~ doc-testy v Python'u
      ~ práce se souborovým systémem: knihovna pathlib
      ~ práce s binárními daty: bajtové řetězce, bajtová pole, binární soubory
      ~ grafický formát PNM

      ~ další vestavěné datové typy: pojmenované n-tice (named tuples), slovníky s výchozími hodnotami (default dicts), modul Counter
      ~ Úprava kódu (aneb „Jak by mohl vypadat pythoní zdrojový kód“)

Domácí úkoly na (klasifikovaný) zápočet

Během kurzu se objeví nějaké nedořešené problémy, které vás nechám dopracovat doma. A na jejich základě pak nějak rozdělím klasifikované zápočty.

 1. Nainstalujte si Python. A nějaký vhodný textový editor. Úplně stačí základní distribuce z Python.org. Z editorů se pro začátek doporučuju vyhnout velkým pythoním IDE, tak se nic nenaučíte, bohatě postačí například český PSPad.
 2. Želví grafika: Zkuste vymyslet, jak asi byl želvou vytvořen následující obrázek, a poté ho zreplikujte programem: obrazec
  Nápověda: hrana=hrana+7
 3. Želví grafika a fyzika: Vyjděte z poslední verze programu Pes honí zajíce z hodiny a doplňte do honičky ještě jednoho psa, který bude stejně rychlý jako ten první, ale poběží ze souřadnic <220, -200>. Kdo z nich první chytí zajíce?
  PS: Můžete zkusit více variant s různými rychlostmi zajíce i psů. Případně se psy, kteří honí jiné psy :-)
 4. L-systémy: Upravte (poslední) program z hodiny na následující pravidla a vykreslete obrázek třetí generace jednoho z tzv. Penroseových dláždění:
  krok: 30
  úhel: 36
  axiom: [B]++[B]++[B]++[B]++[B]
  přepisovací pravidla:
  A C++D----B[-C----A]++
  B +C--D[---A--B]+
  C -A++B[+++C++D]-
  D --C++++A[+D++++B]--B
 5. Zpracování CSV-dat: Načtěte soubor aminokyseliny.csv (je v kódování UTF-8 a má hlavičkovou řádku), naparsujte z něj údaje o aminokyselinách (oddělovačem sloupečků je středník ;) a vypište je vhodně naformátované:
 6. Zpracování obecného textového vstupu: Řešte úlohu č. 6 z procvičování na parsování textových souborů.
  Nápověda: Stačí aplikovat například split('; ') a zbytek pořešíte pomocí strip() a vhodných výřezů [:] z řetězců, případně možná i replace().