Poznámka: Většina algoritmů a programovacích technik je vysvětlena a ukázána v programovacím jazyce Python. Občasné exkurze do jiného prostředí jsou označeny.

základní pojmy

bitová matematika

(ne)přesnost výpočtů

rekurze

grafy

stromy

třídění

komprese dat

gramatiky &

 1. úvod do problematiky
 2. klasifikace

regulární výrazy (nadmnožina regulárních gramatik)

 1. formální úvod
 2. ukázky
 3. řídicí znaky a sekvence . ^ $ * + ? { } [ ] \ | ( )
 4. speciální řídicí sekvence \d \D \w \W \s \S \b \B \A \Z …
 5. skupiny
 6. rozšíření (?=…) (?!…) (?<=…) (?<!…) (?:…) (?#…) …
 7. kompilační příznaky I M S A X

L-systémy (nepravidelná podmnožina gramatik)

 1. úvod
 2. základy

(skryté) Markovovy modely

metoda Monte Carlo

neuronové sítě