http://studuj.bioinformatiku.cz

Poznámka: Většina algoritmů a programovacích technik je vysvětlena a ukázána v programovacím jazyce Python. Občasné exkurze do jiného prostředí jsou označeny.

matematické minimum

některé základní pojmy

(ne)přesnost výpočtů

bitová matematika

teorie informace, entropie

kontrolní součty, otisky, opravné kódy

komprese dat

rekurze

grafy a stromy

třídění

gramatiky &

 1. úvod do problematiky
 2. klasifikace

regulární výrazy (nadmnožina regulárních gramatik)

 1. formální úvod
 2. ukázky
 3. řídicí znaky a sekvence . ^ $ * + ? { } [ ] \ | ( )
 4. speciální řídicí sekvence \d \D \w \W \s \S \b \B \A \Z …
 5. skupiny
 6. rozšíření (?=…) (?!…) (?<=…) (?<!…) (?:…) (?#…) …
 7. kompilační příznaky I M S A X

L-systémy (paralelní přepisovací gramatiky)

 1. úvod
 2. další příklady

(skryté) Markovovy modely

metoda Monte Carlo

neuronové sítě