http://studuj.bioinformatiku.cz

obrázky a videa

a) obrazové formáty

 1. grafický formát PNM
 2. grafický formát XBM
 3. grafický formát PNG
 4. grafický formát JPEG
 5. grafický formát GIF

b) komprese videa

zvuky

a) zvukové formáty

 1. RAW
 2. PCM
 3. WAV

b) komprese audia

texty obecně a na webu

 1. kódování, Unicode
 2. kódování HTML a XML, znakové entity [TODO odkazy]
 3. publikování na internetu [TODO]

texty sémantické – XML

 1. základy XML
 2. více o XML
 3. jmenné prostory (namespaces)
 4. XInclude – vkládání cizích fragmentů do XML-souborů

a) schémata

 1. přehled
 2. základy DTD
 3. základy RelaxNG
 4. základy Schematron'u [TODO „recepty“]
 5. základy XMLSchema

b) XPath

 1. základy XPath (verze 1.0)
 2. úvod do XPath 2.0

c) CSS

 1. základy CSS
 2. selektory – navigace po (nejen) XML v CSS
 3. „box-model“
 4. CSS API (připravily Kateřina Večerková a Martina Zoubková)
 5. další pokročilejší vlastnosti

d) ostatní

 1. úvod do XSLT
 2. skriptování v XML (zatím viz procesní instrukce)

SVG

 1. grafický formát SVG
 2. základní principy SVG
 3. tvary a cesty
 4. texty
 5. gradienty a vzory
 6. ořezávání a maskování
 7. filtry
 8. animace
 9. SVG samostatně (styly, skripty…)

HTML, CSS a skriptování

a) základy HTML

 1. přehled
 2. ...
 3. ...

b) formuláře v HTML

 1. obecně o formulářích (připravil Jiří Novotný)
 2. element <input> (připravil Jiří Novotný)
 3. ...

c) základy skriptování

 1. XML/HTML & DOM
 2. „Historie zvaná JavaScript“ [TODO?]
 3. nápověda k psaní webových skriptů
 4. použití objektu console
 5. WebAPI (připravili Dominika Zumrová a Martin Engst)
 6. ...
 7. kontext, viditelnost proměnných a funkce (důležité!) [TODO]
 8. základní řídicí konstrukce
 9. pole
 10. objekty
 11. ...
 12. moduly
 13. Web Workers
 14. Service Workers
 15. ...
 16. JSON

d) webové aplikace

 1. aplikace typu PWA a jejich instalace

Knihovna D3.js

 1. úvod do práce s D3
 2. stromový „layout“
 3. více o „layoutech“

Knihovny Three.js a A-Frame

databáze

SQLite

 1. úvod do SQLite
 2. SQLite

MySQL / MariaDB

 1. MySQL – přehled a srovnání

síťové protokoly