obrázky a videa

a) obrazové formáty

 1. grafický formát PNM
 2. grafický formát XBM
 3. grafický formát PNG

b) komprese videa

zvuky

a) zvukové formáty

 1. RAW
 2. PCM
 3. WAV

b) komprese audia

texty obecně a na webu

 1. kódování, Unicode
 2. kódování HTML a XML, znakové entity [TODO odkazy]
 3. publikování na internetu [TODO]

texty sémantické – XML

 1. základy XML
 2. více o XML
 3. jmenné prostory (namespaces)

a) schémata

 1. přehled
 2. základy DTD
 3. základy RelaxNG
 4. základy Schematron'u [TODO „recepty“]
 5. základy XMLSchema

b) XPath

 1. základy XPath (verze 1.0)
 2. úvod do XPath 2.0

c) CSS

 1. základy CSS
 2. selektory – navigace po (nejen) XML v CSS
 3. „box-model“
 4. další pokročilejší vlastnosti

d) ostatní

 1. úvod do XSLT
 2. skriptování v XML

HTML, CSS a skriptování

a) základy HTML

 1. přehled
 2. ...
 3. ...

b) formuláře v HTML

 1. obecně o formulářích (připravil Jiří Novotný)
 2. element <input> (připravil Jiří Novotný)
 3. ...

c) základy skriptování

 1. XML/HTML & DOM
 2. „Historie zvaná JavaScript“ [TODO?]
 3. nápověda k psaní webových skriptů
 4. kontext, viditelnost proměnných a funkce (důležité!) [TODO]
 5. základní řídicí konstrukce
 6. pole
 7. objekty
 8. ...
 9. moduly
 10. Web Workers
 11. Service Workers
 12. ...
 13. JSON

d) webové aplikace

 1. aplikace typu PWA a jejich instalace

Knihovna D3.js

 1. úvod do práce s D3
 2. stromový „layout“
 3. více o „layoutech“

Knihovny Three.js a A-Frame

databáze

SQLite

 1. úvod do SQLite
 2. SQLite

MySQL / MariaDB

 1. MySQL – přehled a srovnání

síťové protokoly